Meet The Agents Transforming Real Estate

Tiến Độ Thực Tế Chung Cư N01T6T7 Ngoại Giao Đoàn

Tiến Độ Chung Cư N01T6T7 Ngoại Giao Đoàn

Chung cư N01T6 Ngoại Giao Đoàn

  • Hướng Bắc: View hồ công viên ngoại giao đoàn, tòa N01T8
  • Hướng Tây: Cạnh tòa lạc hồng lotus 1 N01T5, Công viên hòa bình
  • Hướng Nam: View toàn thành phố Tây Hồ Tây, Hồ Tây
  • Hướng Đông: View Hồ Tây

Chung cư N01T7 Ngoại Giao Đoàn

  • Hướng Bắc: View hồ công viên ngoại giao đoàn
  • Hướng Tây: Cạnh tòa lạc hồng lotus 1 N01T6
  • Hướng Nam: View toàn thành phố Tây Hồ Tây, Hồ Tây
  • Hướng Đông: View Hồ Tây
chung cư n01t6t7 ngoại giao đoàn
chung cư n01t6t7 ngoại giao đoàn –>> kích vào ảnh để nhìn rõ hơn

Tổng quan xây dựng khu đất N01 Ngoại Giao Đoàn

N01T6T7 Ngoại Giao Đoàn
chung cư n01t6t7 ngoại giao đoàn –>> kích vào ảnh để nhìn rõ hơn

Cập nhật tiến độ chung cư N01 T6 T7 ngoại giao đoàn ngày 05/05/2017

N01 T6 T7 ngoại giao đoàn
chung cư N01 T6 T7 ngoại giao đoàn –>> kích và ảnh để nhìn rõ hơn

 

Webside các dự án Chung Cư Ngoại Giao Đoàn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare