Số 158 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Giá: 2.2 tỷ/ Căn