Trần Nhật Minh

🌈 𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝑴𝒖𝒂 - 𝑩𝒂́𝒏 𝑩𝒂̂́𝒕 Đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝑺𝒂̉𝒏
- Chuyên giới thiệu Mua - Bán nhà phố, đất, biệt thự, liền kề, nhà ở, kinh doanh
- Giá nhà từ 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ, 20 tỷ, 50 tỷ - xxx tỷ
- Cập nhật thông tin nhà gửi bán mới nhất
- Nhận tìm nhà theo nhu cầu.
⚡𝑵𝒉𝒂̣̂𝒏 𝑲𝒚́ 𝑮𝒖̛̉𝒊 𝑴𝒖𝒂 - 𝑩𝒂́𝒏 𝑩𝒂̂́𝒕 Đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝑺𝒂̉𝒏
(0 reviews)

Rating & Reviews

Avarage User Rating

0/ 5

Rating Breakdown

  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%

Write A Review

Compare